Holland Talent Group

cropped-htg_htg.jpgJe kende deze blogpagina misschien onder de naam KMS Overheid. Vanaf 1 januari 2014 bieden wij onze diensten aan onder de naam Holland Talent Group.

Holland Talent Group, een krachtige bundeling van specialismen

De Holland Talent Group is een krachtige bundeling van uiteenlopende specialismen op het gebied van arbeidsbemiddeling. Onze verschillende specialismen vormen de fundering van de organisatie. Een uitgebalanceerde multidisciplinaire samenwerking in één groep geeft, door jarenlange ervaring, kracht, continuïteit en een breed arsenaal aan oplossingen. Thuis in: Finance, Techniek, Overheid, Executives, ICT, Office & HR, PR & Marketing.

Arbeidsbemiddeling in brede zin

Elk van onze klanten heeft zijn eigen behoeften. Ondersteuning bij het vinden van waardevol hoogopgeleid talent, een tijdelijke Finance professional op uw financiële afdeling, een langdurige vervanging voor een casemanager Sociale Zaken, of een interim-manager voor een multinational. En mogelijk zelfs tijdelijk een extra kracht bij de receptie. De bundeling van specialismen in één groep biedt klanten de gelegenheid tot ‘one stop shopping’, één adres voor al de vragen op het gebied van arbeidsbemiddeling. Lees verder

Advertentie
Geplaatst in Nieuws, Vacatures | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Holland Talent Group

Gezocht: klantmanager werk en inkomen

Holland Talent Group zoekt namens een gemeente in Zuid-Holland van 2 maart tot 30 juni 2015 (met optie tot verlenging) een klantmanager werk en inkomen voor 32 tot 36 uur per week.

Functie-inhoud:

Uitvoeren van werkzaamheden voortvloeiend vanuit de Participatiewet (PW), met name de omklap van het zittende bestand naar de kostendelersnorm. Daarnaast het uitvoeren van liggende- en nieuwe werkzaamheden op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid

 • Alle werkzaamheden die voortvloeien vanuit de Participatiewet;
 • Het behandelen en verwerken van aanvragen bijzondere bijstand op grond van de PW;
 • Het onderzoeken van rechtmatige voortzetting van een uitkering op grond van de PW;
 • Het afhandelen en verwerken van beëindigingen, terugvorderingen en het beoordelen van waarschuwing / boete;
 • Het verstrekken van informatie aan cliënten over wet- en regelgeving, rechten en plichten en procedures;
 • Beoordelen arbeidsverplichting bij aflopende vrijstellingen, beoordeling of cliënt toe is aan volgende stap door middel van (eenmalig) gesprek;
 • Beschikkingen aanmaken;
 • Juist registreren en rapporteren in GWS.

Gunningscriteria:

 • Minimaal 1 jaar recente aantoonbare werkervaring met GWS4all.
 • In het bezit van een HBO diploma.
 • Recente kennis van de WWB.
 • Minimaal 2 jaar recente (niet ouder dan een half jaar) aantoonbare werkervaring als inkomensconsulent bij een gemeente.

Over Holland Talent Group:

De Holland Talent Group is een krachtige bundeling van uiteenlopende specialismen op het gebied van arbeidsbemiddeling die de fundering vormen van de organisatie. Een uitgebalanceerde multidisciplinaire samenwerking in één groep geeft -door jarenlange ervaring- kracht, continuïteit en een breed arsenaal aan oplossingen.

We zijn trots op onze mensen. Op onze kandidaten en op onze accountmanagers met een stevige commerciële achtergrond en jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling. Zij kennen de arbeidsmarkt en weten wat er speelt en wat heeft gespeeld. Gisteren, vandaag en morgen.

Wij helpen u graag  verder op weg binnen Finance, Techniek, Overheid, ICT, Executives, PR & Marketing en Office & HR.

Al onze actuele vacatures vindt u op de website www.hollandtalentgroup.com.

Reageren?

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie? Mail dan uw CV inclusief referenties van vergelijkbare projecten aan: bart@hollandtalentgroup.com onder vermelding van ‘Vacture Gemeente’. We nemen daarna snel contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook bellen: 06-51581361  of  071-3030036.

Het CV bevat in ieder geval naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), uiteraard uw relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden.

We mogen u voorstellen tot uiterlijk 9 fubruari 2015 om 18.00 uur.

Omdat we daaraan voorafgaand wellicht nog een aantal keer contact zullen hebben om de laatste puntjes op de i te zetten, is het fijn om uw interesse zo vroeg mogelijk aan Holland Talent Group kenbaar te maken.

groenepijl links

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws uit de markt en/ of vacatures van Holland Talent Group? U kunt ons ook volgen op LinkedIn , Twitter en Facebook.

Tot snel!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gezocht: trainer / coach werkacademie

workshopHolland Talent Group zoekt namens een gemeente in Zuid-Holland een trainer / coach voor 36 uur per week van 1 september 2014 tot 1 maart 2015.

Functie-inhoud:

De gemeente zoekt een trainer / coach voor de werkacademie. De werkacademie is een intensief re-integratieproject van 6 weken voor werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt die direct regulier aan het werk kunnen. De werkzoekenden krijgen 4 dagdelen groepsgewijs training en coaching op het gebied van het vinden en houden van werk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd of opleidingsniveau van de werkzoekenden. Daar waar nodig is er ruimte voor individuele begeleiding en coaching. Onderstaande workshops worden binnen het traject van 6 weken gegeven: Lees verder

Geplaatst in Vacatures | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gezocht: senior salarisadministrateur

salarisadministratieHolland Talent Group zoekt namens een gemeente in Zuid-Holland een senior salarisadministrateur voor 36 uur per week van 1 september 2014 tot 1 januari 2015 met kans op verlenging met 2×6 maanden.

Functie-inhoud:

 • De functionele aansturing van de salarisadministratie, het coachen van de medewerkers in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.
 • Het volgen en toepassen van ontwikkelingen binnen het vakgebied, specifiek verdere automatisering van de salarisadministratie.
 • Het plannen, coördineren en verdelen van de werkzaamheden binnen de salarisadministratie
 • Het bijhouden van ontwikkelingen en wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. Over de consequenties adviseer je de Teamleider
 • Het opstellen en implementeren van processen, werkinstructies en checklisten salarisadministratie
 • De aansluiting vanuit de salarisadministratie met de financiële administratie
 • De financiële rapportages ten behoeve van de financiële afdelingen
 • Het onderhouden van contacten met relevante externe instanties t.b.v. de salarisadministratie.
 • Het begeleiden van de interne controle en de oplevering van de benodigde informatie alsmede het, vanuit de interne controle aangedragen verbeteringen, adviseren van de teamleider over het doorvoeren van veranderende werkwijzen binnen de salarisadministratie
 • Het inregelen van uitvoering van controles op alle periodiek verwerkte gegevens en de daarbij te hanteren regels, wetten en procedures
 • Professionaliseren en (her) inrichten van de salarisadministratie

Lees verder

Geplaatst in Vacatures | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gezocht: (senior) WMO-consulenten

wmo 2015Holland Talent Group zoekt namens een grote gemeente in Zuid-Holland een aantal (senior) WMO-consulenten voor 36 uur per week vanaf 1 december 2014 voor de duur van een jaar.

Functie-inhoud:

De senior WMO adviseur adviseert bij WMO hulpvragen en tracht met individuele burgers met vaak meervoudige problematiek (materiële, psychiatrische, sociale en/of somatische problemen) passende oplossingen te vinden om uiteindelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met interne en externe lokale partners.

Als senior WMO adviseur heb je een grote diversiteit aan taken die zijn terug te brengen tot een hoofdtaak: het indiceren van WMO arrangementen op het vlak van sociaal en persoonlijk functioneren, voeren van een huishouding, financiën, dagbesteding, zelfzorg en gezondheid, mantelzorg respijt en huisvesting. Lees verder

Geplaatst in Vacatures | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gezocht: beleidsmedewerker met kennis van de WMO

cropped-htg_htg.jpgHolland Talent Group zoekt namens een gemeente in Zuid-Holland een Beleidsmedewerker met kennis van de WMO voor 36 uur per week vanaf 1 september tot en met 31 december 2014, met kans op verlenging met 2×6 maanden.

Functie-inhoud:

We zijn op zoek naar versterking van het projectteam uitbreiding Wmo: Op het terrein van zorg, jeugd en werk gaat er in 2015 veel veranderen: de drie decentralisaties in het sociale domein. Een van de decentralisaties is de uitbreiding van de Wmo met begeleiding (dat nu nog in de AWBZ zit). Die begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen: dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf. Het is een dynamisch project met een grote financiële opgave en veel belangstelling vanuit de inwoners in de stad, de zorgaanbieders en de politiek. De gemeente bereidt zich daar op voor in samenwerking met de gemeenten in de regio. De gemeenten vinden het belangrijk om welzijns-, zorg- en cliëntenorganisaties intensief bij deze ontwikkelingen te betrekken. Dat doen we via het proces van bestuurlijk contracteren. Dit betekent, dat in overleg met zorgaanbieders overeenkomsten tot stand worden gebracht voor het leveren van ondersteuning en de daaraan verbonden kwaliteitseisen.

 • Je speelt een actieve rol bij het bestuurlijk contracteren van begeleiding door de gemeente.
 • Je houdt contact met de zorgaanbieders en ondersteunt de coördinerend beleidsmedewerker bij de bijeenkomsten met hen.
 • Daarnaast ga je aan de slag met vertaling van beleid naar de uitvoering, bijvoorbeeld van hulp bij het huishouden.
 • Ook ben je de ondersteuner van het projectteam.

Lees verder

Geplaatst in Vacatures | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gezocht: Beleidsmedewerker Jeugd, Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

websiteHolland Talent Group zoekt namens een gemeente in Zuid-Holland een Beleidsmedewerker Jeugd, Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk voor 34 uur per week vanaf 22 september tot en met 31 december 2014, met kans op verlenging met 6 maanden.

Functie-inhoud:

 • Je begeleidt en stuurt op beleidsvorming rond peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, voorschoolse voorzieningen op basis van actuele landelijke ontwikkelingen harmonisatie Peuterspeelzaalwerk.
 • Je faciliteert daarbij nadrukkelijk nieuwe samenwerkingsvormen van partners en schoolbesturen in de realisatie van genoemde onderdelen van het lokale jeugdbeleid.
 • Je stuurt op financiering en uitvoering van gemeentelijke doelen Peuterspeelzaalwerk en zorgt voor correct en tijdig beoordelen, beschikken en afrekenen van subsidies en uitvoeringsovereenkomsten van betreffende Stadspartners.
 • Je stuurt op en ondersteunt de registratie van aanmeldingen of wijzigingen in gegevens kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in het Landelijk Register door collega’s.
 • Je stuurt op en draagt zorg voor toezicht en handhaving kwaliteit van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus, waaronder controle en inspecties van alle locaties door de GGD.
 • Binnen het werkpakket vallen ook diverse aanverwante werkzaamheden, waaronder we redactie alsmede het leveren van bijdrage aan aanverwante beleidsontwikkeling binnen de gemeente.

Lees verder

Geplaatst in Vacatures | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gezocht: Junior medewerker salarisadministratie

salarisadministratieOnze opdrachtgever is een Nederlandse aanbieder van digitale televisie, kabeltelevisie, breedbandinternet en telefoniediensten. Voor de afdeling Finance & Procurement zijn wij, Holland Talent Group, op zoek naar een Junior Medewerker Salarisadministratie voor de periode van 18 augustus tot 31 december 2014, voor 32 uur per week met kans op verlenging.

Functie-inhoud:

Je bent mede verantwoordelijk voor de salarisadministratie binnen de afdeling Finance. Je zorgt hierbij voor een effectieve, tijdige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de salarisadministratie. Daarbij volg je de wettelijke kaders, bedrijfsregelingen en het bedrijfsbeleid. Daarnaast verstrek je informatie en beantwoord je vragen van medewerkers en leidinggevenden over de salarisadministratie.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:  Lees verder

Geplaatst in Vacatures | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen