Gezocht: Transitiemanager Decentralisatie Jeugdzorg Midden-Holland

KMS Overheid zoekt namens een gemeente in Zuid-Holland een Transitiemanager Decentralisatie Jeugdzorg Midden-Holland vanaf 5 juli 2013 tot 31 december 2013 voor 20 uur per week met kans op verlenging.

Functie-inhoud:

In de regio Midden-Holland (gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas) wordt al geruime tijd samengewerkt aan de voorbereiding van de decentralisaties. Afgelopen periode is er een inventarisatie gedaan van wat de decentralisaties inhouden, is er een gezamenlijke visie vastgesteld en is een concept 3D-Beleidskader opgesteld voor hoe we de toekomst zien wat de inrichting van het sociaal domein betreft.

De samenwerking wordt programmatisch opgepakt, waarbij de verschillende projectgroepen in samenhang werken. Bestuurlijk is er een stuurgroep gevormd met 5 wethouders uit de betrokken gemeenten. Nu de voorbereidingen in een volgende fase komen is er behoefte aan versterking op de zakelijke kant van de transitie jeugd in de vorm van een sterke transitiemanager die de komende zes maanden twee opdrachten heeft:

1) Opstellen van transitie-arrangementen jeugdhulp voor 31 oktober

2) Opstellen van zakelijke uitwerking van beleidskader Decentralisatie Jeugdzorg voor 30 november

Ad 1: Als onderdeel van de transitieagenda jeugd hebben VNG, IPO en Rijk afgesproken dat gemeenten in regio verband tot afspraken moeten komen met aanbieders van jeugdhulp om de continuïteit van zorg te waarborgen in 2015. Deze transitie arrangementen moeten op 31 oktober 2013 gereed zijn voor verantwoording aan het Rijk.

Ad 2: De transitiemanager  werkt nauw samen met de (inhoudelijk) projectleider jeugd die zich met name op de inhoudelijk dossiers zal toeleggen. De taakafbakening vindt plaats langs de lijn zakelijk / inhoudelijk. De transitiemanager werkt de zakelijke lijn uit van het concept beleidskader, met aandacht voor systeemontwikkeling,  organisatievorm en inkoop en sturingsbeleid, Financiën, risico-management, de wijze waarop de regionale samenwerking voor de toekomst geformaliseerd wordt. Met hierin nadrukkelijk aandacht voor de huidige functionaliteiten van Bureau Jeugdzorg, en de wijze van sturing en inkoop in het algemeen (het huidige systeem kent 5 verschillende inkoopsystematieken, die ook nog wisselende vormen kunnen hebben).

Samen leveren de transitiemanager en de projectleider jeugdhulp een uitgewerkt beleidskader op dat op 30 november 2013 voor besluitvorming in colleges en gemeenteraden wordt aangeboden. Daarnaast zorgt de transitiemanager ervoor dat er een werkstructuur staat waarbinnen de voorbereidingen in 2014 verder vorm kunnen krijgen.

Voorwaarden:

  • Bovenstaande taken worden in een intensieve dialoog met cliënten, aanbieders en huidige financiers ontwikkeld.
  • Tijdens het proces bouwen de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) verder aan kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn nu en in de toekomst.

Een eerste verkenning van de opdracht vindt plaats met de stuurgroep op 5 juli. Afhankelijk van hoe dit verloopt wordt de opdracht definitief gemaakt. Er dient rekening gehouden te worden met een inzet van 12-20 uur per week tot eind van het jaar.

Waar zijn wij naar op zoek?

Wij zoeken iemand met de volgende competenties: • communicatief vermogen: in staat om met vele partijen van verschillende niveau’s en achtergrond te communiceren, • verbindend vermogen: in staat om de belangentegenstellingen van partijen te overbruggen en verbinding tot stand te brengen. • politiek-bestuurlijke sensitiviteit: om kunnen gaan met bestuurlijke krachtenveld, • gezag / stevigheid: om kunnen gaan met de belangentegenstellingen tussen aanbieders en gemeenten, daar met natuurlijke autoriteit in op kunnen treden, • vraaggerichtheid: open staan voor de wensen van de gemeenten van de regio in dit proces, en de wensen van aanbieders en clienten daarin een plek kunnen geven, • organisatorisch vermogen: de complexiteit van het proces kunnen managen en organiseren, • resultaatgerichtheid: kunnen sturen op de te behalen resultaten, • inhoudelijke deskundigheid: meerjarig kennis en ervaring van jeugdhulp in brede zin, het veld kunnen overzien, • Zakelijk inzicht: onderscheid kunnen maken tussen gemeentelijke belangen, organisatiebelangen en cliëntbelangen.

Eisen:

  • Minimaal afgeronde academische opleiding
  • Minimaal 5 jaar ervaring binnen jeugdhulp, bij voorkeur met kennis van jeugd GGZ.
  • Bewezen ervaring in de organisatie van minimaal 3 complexe processen met een veelvoud aan partijen en deze aantoonbaar tot een goed einde heeft weten te brengen. De processen zien we graag omschreven in het cv
  • Op 5 juli vanaf 9 u beschikbaar voor overleg met bestuurders van de stuurgroep decentralisaties
  • Je CV bestaat uit maximaal 7 pagina’s en bevat minimaal 2 referenties

Over KMS Overheid:

KMS Overheid is een detacheringsbureau voor hoger opgeleid personeel specifiek voor gemeenten. Niet alleen het detacheren van hoogopgeleid personeel is ons specialisme, maar ook interimmanagement en werving & selectie behoren tot onze activiteiten. KMS Overheid zet zich in om op een praktische en resultaatgerichte wijze een positieve ontwikkeling tot stand te brengen bij zowel mensen als in processen.

KMS Overheid maakt deel uit van de Holland Talent Group (www.hollandtalentgroup.com).

Reageren?

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie? Mail dan uw CV inclusief twee referenties van vergelijkbare projecten aan:   vincent@kmsoverheid.nl  ! We nemen daarna snel contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook bellen: 06-51581361  of  071-3030036.

Het CV bevat in ieder geval naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), uiteraard uw relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden.

We mogen u voorstellen tot uiterlijk 1 juli om 18.00 uur.

Omdat we daaraan voorafgaand wellicht nog een aantal keer contact zullen hebben om de laatste puntjes op de i te zetten, is het fijn om uw interesse zo vroeg mogelijk aan KMS Overheid kenbaar te maken.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws uit de markt en/ of vacatures van KMS Overheid? U kunt ons ook volgen op LinkedIn en Twitter.

Tot snel!

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Gemeenten, Vacatures en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s