Gezocht: senior procesbegeleiders Project Start-Up’s voor provinciale projecten

KMS Overheid zoekt met ingang van 1 april 2012 namens het Programma Bureau van de provincie Gelderland 5  procesbegeleiders voor Project Start-Up’s (PSU’s) voor provinciale projecten en programma’s.

Het Programma Bureau (PB)  heeft de wens een flexibele schil van 5 procesbegeleiders te creëren die in voorkomende gevallen procesbegeidingsopdrachten van PB kunnen overnemen. De verwachting is dat het PB per jaar ongeveer 15-20 keer een beroep zal doen op de flexibele schil, waarbij aan de 5 procesbegeleiders een offerte-op-maat wordt gevraagd. Per PSU wordt bepaald aan wie van de 5 procesbegeleiders de opdracht definitief wordt gegund.

Functie-inhoud:

Achtergrond
De provincie Gelderland kent een Programm Bureau (PB) dat werkt voor de programma’s en projecten van de provinciale organisatie. Het PB draagt bij aan het snel en efficiënt realiseren van provinciale opgaven. Het PB is hét loket van de provinciale organisatie voor het vormgeven, organiseren en uitvoeren van projecten en programma´s. Het PB levert daarvoor producten, menskracht, kennis en vaardigheden. Het PB is gretig bij het oplossingsgericht oppakken van klussen, trots op zijn resultaten en heeft het lef om iets nieuws uit te proberen. PB-medewerkers zijn flexibel inzetbaar, werken van buiten naar binnen, en lopen één stap voor. Daarnaast hebben zij voortdurend oog voor het concernbelang. Bij de vormgeving van deze taken begeleiden de medewerkers van het PB regelmatig bijeenkomsten van verschillende aard. De vraag van de organisatie naar procesbegeleiders is groot en het PB kan niet altijd aan de vraag voldoen. Om die reden wil het PB een flexibele schil van 5 procesbegeleiders creeren die in voorkomende gevallen procesbegeidingsopdrachten van PB kunnen overnemen. Deze offerte aanvraag beschrijft het soort opdrachten dat wij voorzien voor inschrijvers, de wijze waarop en de kaders waarbinnen deze uitgevoerd moeten worden . Tevens wordt aangegeven welke eisen wij stellen aan en welke wensen wij hebben ten aanzien van de potentiele opdrachtnemers.

Taakomschrijving
U levert op verzoek van PB procesbegeleiding bij bijeenkomsten georganiseerd door de provincie Gelderland. Het betreft bijeenkomsten met een kort karakter (1 tot 4 dagdelen) voornamelijk Project Start-Up’s (PSU’s) voor provinciale projecten en programma’s. Maar ook bijeenkomsten voor risico inventarisaties, actor-analyse, evaluaties, opstellen PvA en proces/procedure beschrijvingen. Het begeleiden van teambijeenkomsten, eventueel uitgebreid met individuele gesprekken waarbij Insights als instrument gehanteerd wordt kan ook tot de opdrachten behoren. Het totale traject van procesbeleiding bestaat uit de intake met de opdrachtgever, het opstellen van het programma voor de bijeenkomst(en), begeleiding en terugkoppeling/nabespreking met de opdrachtgever. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Gelderland, in hoofdzaak in Arnhem en directe omgeving Bij de opdrachten hanteert u de standaard werkmethoden van het PB, te weten PDD en (in voorkomende gevallen) Insights als uitgangspunt.

Waar zijn wij naar op zoek?

Opdrachtverlening

Bij iedere opdracht tot procesbegeleiding worden de 5 geselecteerde procesbegeleiders door een contactpersoon van PB benaderd met een beschrijving van de opdracht. U brengt binnen 2 werkdagen een offerte uit. Deze offerte is bevat het totale pakket: intake, begeleiding en evaluatie. Op basis van(evt) voor de opdracht vereiste specifieke deskundigheid, prijs en beschikbaarheid worden deze offertes beoordeeld. De relevante gunningscritiria worden per opdracht vermeld. Aan 1 procesbegeleider wordt de opdracht gegund.

Uitvoering opdracht

De bijeenkomst(en) zal gemiddeld 2-4 weken na het offerteverzoek plaatsvinden. Incidenteel zal dit korter zijn. De procesbegeleider die de opdracht gegund heeft gekregen zorgt zelf voor het maken van afspraken met de opdrachtgever ter voorbereiding op de bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst stuurt de procesbegeleider een korte evaluatie aan de opdrachtgever en de PB contactpersoon. Indien aan u de opdracht is gegund en u blijkt tijdens het proces niet in staat te zijn de bijeenkomst zelf te begeleiden – door calamiteit, denk aan ziekte – zorgt u zelf voor vervanging. U blijft hierbij verantwoordelijk voor kwaliteit en beschikbaarheid.

Kaders                              

U voert de opdracht uit onder regie van het PB. Voor de vormgeving/invulling van de opdracht maakt u afspraken met de opdrachtgever voor de bijeenkomst.

EISEN aan de kandidaat

 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van Project Start-Ups (PSU’s). Weet hoe een programma- en projectplan in elkaar zit en kan dit vertalen naar een dagprogramma voor een PSU. Aantoonbare ervaring met werken volgens PDD (Projectmatig Denken en Doen) of projectmatig creeëren.
 • Aantoonbare ervaring in het begeleiden van groepen mensen (4-40 personen) in andersoortige bijeenkomsten dan PSU’s Aantoonbare ervaring in het opzetten van programma’s voor bijeenkomsten, op basis van een opdracht en besprekingen met opdrachtgever.
 • Is bekend met Insights Discovery, spreekt de taal. Geeft met insightsbewoordingen aan vanuit welk “profiel” hij/zij acteert. Aantoonbare ervaring afgelopen 2 jaar in organisaties die werken in een politiek bestuurlijke context. Beschikt aantoonbaar over een netwerk van procesbegeleider(s) die conform de gestelde eisen als achtervang kunnen dienen in geval van calamiteit (bijv. ziekte).
 • Heeft een aantoonbaar certificaat/ bewijs van deelname Accreditatie van Insights (minimaal als Practitioner)
 • Heeft aantoonbare kennis van procesbegeleidings instrumenten en is aantoonbaar up-to-date met ontwikkeligen op procesbegeleidingsgebied (bijscholing / workshops).
 • Heeft zijn rugzak goed gevuld met instrumenten en weet deze flexibel toe te passen.
 • Heeft aantoonbare kennis en ervaring met interactieve werkvormen.Gehanteerde vormen noemen.
 • Is in staat om kritisch mee te denken met de opdrachtgever, zowel in de voorbereiding, de uitvoering als de evaluatie. (beschrijven hoe)
 • Is in staat om tijdens de bijeenkomst te intervenieren en/of af te wijken van het programma als dit in het belang is van het beoogde resultaat. (beschrijven hoe)
 • Heeft aantoonbare ervaring als projectleider.
 • Heeft aantoonbaar naast vereiste ervaring in het publieke domein ook ervaring in het private domein (bedrijfsleven),
 • Heeft aantoonbaar ervaring met procesmatig werken en risicomanagement
 • Is naar de opdrachtgever en de deelnemers duidelijk over de rol van de procesbegeleider en over hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Borgt de acceptatie hiervan.
 • Heeft aantaanbare kennis (bewijs van deelname of certificaten) van groepsdynamiek en is in staat deze te gebruiken en in te zetten voor een optimaal resultaat. Is in staat om deelnemers te mobiliseren tot actieve inbreng.

Over KMS Overheid:

KMS Overheid is een detacheringsbureau voor hoger opgeleid personeel specifiek voor gemeenten. Niet alleen het detacheren van hoogopgeleid personeel is ons specialisme, maar ook interimmanagement en werving & selectie behoren tot onze activiteiten. Via onze eigen opleidingstrajecten kunnen we onze huidige en nieuwe medewerkers laten voldoen aan de steeds veranderende vraag vanuit de markt. KMS Overheid zet zich in om op een praktische en resultaatgerichte wijze een positieve ontwikkeling tot stand te brengen bij zowel mensen als in processen.

Reageren?

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie? Mail dan uw CV inclusief twee referenties van vergelijkbare projecten aan:   vincent@kmsoverheid.nl ! We nemen daarna snel contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook bellen: 06-51581361  of  071-3030036.

Het CV bevat in ieder geval naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), uiteraard uw relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden.

We mogen u voorstellen tot uiterlijk 26 februari 2012.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws uit de markt en/ of vacatures van KMS Overheid? U kunt ons ook volgen op LinkedIn en Twitter.

Tot snel!

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Vacatures en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s